Kuulumisia eduskunnasta vko 45/2023

Ajankohtaista
Välikysymyksen luovutus 9.11.2023

Arvoisa lukija

Kyllä huomaa, että on tullut marraskuu, niin sateisen harmaa on maisema. Pilvet roikkuvat kattojen yllä eikä aurinkoa ole näkynyt moneen päivään, mutta ei anneta sen vaikuttaa mielialaan.

Tämän työviikon aloitin Iisalmesta, jossa kävin Ylä-Savon ammattiopiston Peltoniemen kampuksella tutustumassa toisen asteen koulutukseen, tiloihin ja henkilökuntaan. Monien haasteiden edessä koulutusta halutaan alueella kehittää ja löytää uusia koulutuspolkuja mm. yrityselämää kuulemalla. Pidänkin tärkeänä, että koulutuspaikat säilyvät lähellä opiskelijoita ja näin varmistetaan hyvä koulutusmäärät ja alueellinen työvoiman saanti tulevaisuudessakin.

Tiistain täysistunnossa eduskunta kävi lähetekeskustelun hallituksen esityksestä opintotukilain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on päätoimisen opiskelun edellytysten turvaaminen, mm. opintorahan huoltajakorotuksen tasokorotuksella. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2024. Opintorahan huoltajakorotuksen korottamista koskeva säännös tulisi kuitenkin voimaan jo 1.1.2024. Tässä esityksessä olevat hyvät esitykset eivät kuitenkaan korvaa hallituksen kokonaisleikkauksia, joita se suunnittelee opintotukijärjestelmään, joten tyytyväisiä emme voi olla

Samana päivänä, illansuussa meille alueen kansanedustajille oli järjestetty mielenkiintoinen tapaaminen Pohjois-Karjalan ja Savon yrittäjäjärjestöjen kanssa täällä Helsingissä. Olemme saaneet palautetta näiltä järjestöiltä, että yhteistyömme on toiminut hyvin ja olemme saaneet näin edistettyä alueemme yrityselämän tarpeita.

Keskiviikkona täysistunnossa eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen kiinteistöverolain muuttamisesta. Kiinteistöverolakia muutetaan siten, että maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytetään yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen vaihteluvälin alaraja korotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin alarajasta 0,93:sta 1,30:aan. Yläraja säilyy 2,00 prosentissa. Tätä esitystä ryhmämme vastusti yksimielisesti.

Torstaina SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät yhdessä välikysymyksen nuorten tulevaisuudesta eduskunnan keskuskansliaan. Olemme todella huolissamme, miten Orpon hallituksen suunnitelmat kohdistuvat nuoriin ja lapsiin, maamme tulevaisuuteen. Tämän välikysymyksen julkinen vastaanotto on ollut laajasti kannustavaa ja uskon tästä poikivan hyvää keskustelua pitkäksi aikaa esim. yhdessä opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa.

Tällä viikolla eduskunnan puolustusvaliokunta antoi lausunnon valtion ensi vuoden talousarvioesityksestä. Valiokunta toteaa lausunnossaan, että Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen etenee hyvin mutta pullonkaulana on henkilöstön riittävyys. Erityistä huolta herättää kertausharjoitusten määrien tippuminen ja henkilöstön väheneminen. Myös puolustustarviketuotantoa meillä ja muualla Euroopassa on lisättävä mahdollisimman nopeasti, ja puolustustarvikevientiin on panostettava totesimme lausunnossamme.

Perjantai eduskuntatyö rauhoittui presidentti Martti Ahtisaaren hautajaisten vuoksi. Suuri osa meistä kansanedustajista osallistuu siunaustilaisuuteen, joka järjestetään suurkirkossa, näin Martin päivänä. Näillä alla olevilla sanoilla haluan omalta osaltani muistaa miestä, jonka tekemä rauhantyö ei häviä, vaikka tekijät poistuvat.

” Ei ajan sirppiä voi pidättää, se sinut leikkaa, pelkkä kylvö jää”

– Aale Tynni –

Terveisin

Tuula Väätäinen