Kuulumisia eduskunnasta vko 21/2024

Ajankohtaista

Arvoisa lukija

Tämä viikko on ollut monella tapaa värikäs ja yllätyksellinen. Hallitus toi keskusteluun ns. rajalain ja samaan aikaan on ollut työpöydällä muitakin tärkeitä asioita mm.  alkoholipolitiikkaan ja työelämäuudistuksiin liittyen.

Työviikko alkoi maanantaina kotimaakunnassa hyvinvointialueen perhe-ja vammaispalvelulautakunnan kokouksella, josta kiiruhdin Iisalmeen radio Sandelsin haastatteluun. Illalla olikin pitkä rupeama, kun Kuopion kaupunginvaltuusto kokousti yöhön saakka. Talous puhututti, kun asialistalla oli v. 2023 tilinpäätös ja talousarvion poikkeamat sekä näihin vahvasti liittyvä henkilöstökertomus. Listalla oli myös pidemmän aikavälin talouden tasapainotusohjelma vuosille 2024-2027. Linjaerimielisyyksiä eri ryhmien välille löytyi ja niistä äänestettiin.

Eduskunnassa valtioneuvosto antoi tiistaina esityksen laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi eli ns. rajalain. Asian käsittely eduskunnassa alkoi täysistunnon lähetekeskustelulla keskiviikkona.

Rajaturvallisuutta vahvistavan lain tavoite on varmistaa, että Suomella on tehokkaat keinot torjua tilanteet, joissa välineellistettyä maahantuloa käytetään Suomen painostamiseen sekä varautua välineellistetyn maahantulon vakavimpiin tilanteisiin.

​Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Laissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden vallitessa valtioneuvoston yleisistunto voisi päättää rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista rajatulla osalla Suomen valtakunnanrajaa ja sen välittömässä läheisyydessä Suomen täysivaltaisuuden tai kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Tarve rajoituspäätöksen tekemiselle todettaisiin yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa. Päätöksen voisi tehdä enintään kuukauden ajaksi kerrallaan. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa vuoden voimaantulosta. Oma sd ryhmämme tulee käymään tästä asiasta perusteellisen keskustelun, ottaen huomioon kaikki oikeusturva- ja ihmisoikeusnäkemykset. Päätös ei tule olemaan helppo, sillä monta avointa kysymystä vaatii vielä vastauksia. Nyt odotamme perustuslakivaliokunnan lausuntoa asiasta. Sdp:n perustuslakivaliokunnan jäsenistä Johanna Ojala-Niemelä, Johannes Koskinen ja Ville Skinnari ovat juristeja ja Maria Guzenina kolmannen kauden valiokuntalainen, joten asiantuntemusta kyllä riittää.

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona lakiesityksen aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta äänestyspäätöksellä, äänin 86 – 74, hallituksen rivit pitivät.

Samassa istunnossa Eduskunta keskusteli lakiesityksestä alkoholilain muuttamiseksi. Keskustelun pohjana oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö (StVM 5/2024). Tämä mietintö ei tukenut hallituksen esitystä, vaan siinä vedottiin lukuisien asiantuntijoiden lausuntoihin, jotka eivät puoltaneet esitystä. Keskustelussa nostettiin esille myös lakiesitykseen liittyvä alkoholin valmistustaparajoitus. Sosiaali-ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Kiuru kertoi rajoituksen olevan valiokunnan saaman lausunnon mukaan ongelmallinen EU-lainsäädännön näkökulmasta. Tästä johtuen, Eduskunta äänesti torstaina alkoholilain käsittelyn jatkosta. Äänin 96-71​ eduskunta päätti, että asiaa ei lähetetä suuren valiokunnan käsiteltäväksi tässä vaiheessa. Äänestyksen jälkeen asian yleiskeskustelu vietiin loppuun.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanne oli suullisen kyselytunnin pääaihe täysistunnossa torstaina. Ryhmämme Tytti Tuppurainen kysyi pääministeri Orpolta, haluaako hän korjata aikaisempia lausuntojaan hoitojonojen tilanteesta ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen liittyvistä kustannusten noususta. Meidän tietojemme mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten nousuun ovat vaikuttaneet suurelta osin inflaatio, alan palkkaratkaisut ja vuokrahenkilöstön kustannusten nousu. Pääministeri ei voinut myöntää virhettään, joten keskustelu ei edennyt parhaalla mahdollisella tavalla.

Viikkoon mahtui myös eduskuntaryhmämme iltakoulu, jossa pohdimme tärkeiden ajankohtaisten asioiden lisäksi myös ryhmän sisäistä toimintaa, viestintää ja samalla tutustumme toisiimme paremmin.

Tällä viikolla kirjoitin Viikko Pohjois-Karjala lehteen EU vaaleista, jutun voit lukea täältä Blogi sivuiltani.

EU-vaalit ovat ihan ovella, ennakkoäänestys alkaa ensi viikolla. Muistathan äänestää ja kehottaa muitakin vaaliuurnille. EU vaalit ovat nyt tärkeämmät kuin koskaan.

Pidetään yhteyttä

Tuula Väätäinen