Mielipiteet ja teot turvallisuuspolitiikassa

Ajankohtaista

Presidentinvaalit ovat nyt takana päin ja seuraava 13.presidenttimme on Aleksander Stubb. Haluan näin julkisesti onnitella häntä ja toivottaa voimia ja menestystä tärkeään tehtävään. Kampanjointi oli reilu ja rehti. Se oli hyvä esimerkki siitä, että maan päättäjien yhtenäisyys ja yhteistyöhalu erilaisista poliittisista näkemyksistä huolimatta ovat avainasemassa, kun päätetään maan turvallisuuteen liittyvistä asioista, yhdessä.

Vaalikeskustelut toivat esille useita eri näkemyksiä Suomen puolustus -ja turvallisuuspolitiikasta.  Olemme uudessa kansainvälisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, uudessa epäjärjestyksessä, jossa kokeillaan rajojen kestävyyttä, oli kyseessä sitten maiden tai lakien ja sopimusten rajat. Tätä rajojen venyttämistä joudumme varmasti vielä pohtimaan eri foorumeilla pitkään.

Yhtenä esimerkkinä on itärajan sulkeminen ulkoa tulevan hybridivaikuttamisen vuoksi. Tilanne on vakava, mutta samalla on muistettava, että meitä kansallisesti sitoo myös kansainväliset sopimukset liittyen esimerkiksi humanitaariseen auttamiseen. On myös huomioitava, että arki Suomen itä-rajalla on muuttunut ratkaisevasti ja näillä rajaratkaisuilla on alueelle pitkäaikaiset taloudelliset ja inhimilliset vaikutukset. Ratkaisuja jatkossa on tehtävä pitkäjänteisesti ja harkiten, ottaen huomioon myös paikallisten asukkaiden ja elinkeinoelämän näkemykset.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta julkaisi tammikuussa tutkimuksen, jossa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, näihin liittyvistä turvallisuusnäkemyksistä sekä huolta aiheuttavista tekijöistä.

Moni kansalainen kokee, että sotilaallinen tilanne Suomen lähiympäristössä on entistä uhkaavampi ja tulevaisuus koetaan entistä turvattomampana. Tutkimuksessa jopa kuusi kymmenestä oli tätä mieltä. Sama tutkimus kuitenkin kertoo, että samaan aikaan olemme hyvin luottavaisia oman maamme ulko- ja puolustuspolitiikan hoitoon, sillä neljä viidestä pitää niitä hyvin hoidettuina.

Kyselyllä selvitettiin myös näkemyksiä NATOsta ja Euroopan unionista. Molemmat tahot tuovat meille turvaa, luotamme Euroopan Unionin ja Naton yhteistyöhön ja jäsenyys molemmissa lisää tutkitusti kansalaisten turvallisuudentunnetta. Olen sitä mieltä, että NATOn jäsenenä me saamme jakaa omaa osaamistamme erilaisissa koulutusoperaatioissa ja samalla oppia itsekin uutta. Molemmat voittaa tilanne. Toivottavasti jatkossa olemme yhä aktiivisempi jäsen, niin puolustusliitossa kuin Euroopan unionissakin.

Maanpuolustustahtomme on ollut ja on yhä korkea. Asevelvollisuusjärjestelmämme saa vahvan tuen kansalaisilta, eikä viime viikkojen uutisoinnit reservistä eroavista tätä horjuta. Kaikki on pidettävä mukana, myös siviilipalveluksen suorittaneet, sillä heidänkin roolinsa maan kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä kriisiaikoina on tärkeä.

Turvallisuus on kokonaisuuksien hallintaa, sisäistä ja ulkoista tasapainoa ja siihen tarvitaan meitä kaikkia toimijoita.

Tuula Väätäinen

kansanedustaja SD

Puolustus- ja Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen

Juttu julkaistu Viikko Pohjois-Karjalassa 15.2.2024