Kuulumisia eduskunnasta vko 18/2024

Ajankohtaista

Arvoisa lukija

Toukokuu on alkanut ja täällä Helsingissä nurmet alkavat vihertää ja eduskunnan pensaissa on jo isot silmut. Suomi on kuitenkin pitkä maa, joten pohjoisessa on vielä hiihtokelit ja jää peittää järviä. Ollaan silti toiveikkaita, että sieltä se lämpö tulee vielä koko maahan.

Työviikko on ollut hyvin erilainen kuin normaalisti, sillä vappu toi tähän viikkoon hyvin toisenlaisen värin, hyvin ruusunpunaisen. Vappupuheiden aiheissa oli runsaudenpulaa, siitä on nykyinen hallitus pitänyt huolen. Oman puhumattoman vappupuheeni voit käydä lukemassa blogistani.

Eduskunta kävi täysistunnossa torstaina lähetekeskustelut 13:sta hallituksen esityksestä.

Esitykset kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä, Metsähallituksen erävalvonnasta ja kasvinsuojeluaineista lähetettiin keskusteluiden jälkeen maa- ja metsätalousvaliokuntaan jatkotyöstettäväksi.

Kaksi esitystä sähköisen viestinnän palveluista ja kolmas tieliikennettä koskevasta yleissopimuksesta lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan lähetekeskusteluiden jälkeen. Esitys kryptovarapalvelun tarjoajista ja kryptovaramarkkinoista lähetettiin talousvaliokunnan käsiteltäväksi ja esitys rajavartiolain muuttamisesta lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Lähetekeskustelut viidestä esityksestä koskien maahanmuuttoa jatkui torstaina. Esityksissä on kyse kansalaisuuden saamisen tiukentamisesta, maahantulosäännösten kiertämisen estämisestä, kansainvälisen suojelun tiukennuksista, rajamenettelyn käyttöönotosta ja vastaanottorahan pienentämisestä. Tärkeitä asioita, jotka jakavat edustajia niin puolueryhmien välillä, mutta myös puolueiden sisällä. Näistä varmasti käydään jatkossa vilkas keskustelu, niin valiokunnissa kuin isossa salissa. Ja uskoisin että myös julkisuudessa.

Torstaina eduskunnan kyselytunnilla me demarit kysyimme hallitukselta maan​ sisäisestä turvallisuudesta ja aselainsäädännöstä. Kyselytunnin ensimmäisessä kysymyksessä kollega Piritta Rantanen Keski-Suomesta halusi tietää, paljonko Suomessa on vanhan aselain nojalla myönnettyjä aselupia, jotka eivät täytä nykylainsäädännön vaatimuksia sekä mikäli hallitus on valmis muuttamaan aselainsäädäntöä niin, että nykyisen aselain kanssa ristiriidassa olevien aselupien voimassaolo päättyy. Yleisestä turvallisuudesta on huolehdittava jatkossakin, joten keskustelu aseista ja niiden käytöstä varmasti jatkuu.

Kyselytunnilla eduskunta keskusteli lisäksi osaavan työvoiman saatavuudesta ja talouden tilasta, rauhanjärjestöjen valtionavustusten lakkauttamisesta, luonnontilaisten metsien suojelusta sekä hoitoon pääsystä.

Tänään perjantaina käsittelyssämme oli pari isoa asiaa, joista toinen liittyi talouteen. Valtion talouden tarkastusviraston erilliskertomus vuodelta 2023 antoi tähän hyvää pohjaa. Talouden haasteet ovat todellisia ja me kaikki joudumme ratkaisuja miettimään, ei vain hallitus. Kyse on tavoista ja arvoista, kuinka sopeutukset tehdään. Toinen iso asia oli hallituksen esitys laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta. Esitys on erittäin epätasa-arvoinen ja siitä syystä me sitä vastustamme.

Koko viikon on käyty vilkasta keskustelua kollega Timo Vornasen tilanteesta.  Olen tässä asiassa pelkästään lehtitietojen varassa kuten varmasti tekin. Viranomaiset selvittävät tilannetta ja asia varmasti etenee oikeusasteisiin. Perussuomalaiset tekivät torstaina omat ratkaisunsa ja Timo Vornanen jatkaa omassa eduskuntaryhmässään. Tämä on minusta hyvin surullinen tapahtuma. Toivottavasti ei tule tavaksi.

Hyvää viikonloppua ja pidetään yhteyttä

Tuula Väätäinen