Arvot ja työt

Ihmisten tasa-arvoisuus ja kunnioittaminen

Kaikkien ihmisten tulee olla yhdenvertaisia lain edessä ja säännöt tulee olla reilut kaikille. Yhteiskuntaa tulee rakentaa niin, että se huomioi kaikki jäsenensä, eikä kenenkään osa ole kohtuuton. Elämän ongelmissa tulee saada tarvittavaa apua ja tukea. Yhteiskunnan turvaverkot luovat luottamusta sekä mahdollisuuksia hyvään elämään. Rangaistukset eivät kuulu ihmisten auttamiseen.

Yhteinen hyvä ja vastuullisuus

Kaikilla on parempi olla, kun koemme keskinäistä yhteyttä ja pidämme toisistamme huolta. Eriarvoisuuden lisääntyminen lisää henkistä välimatkaa, vähentää empatiaa ja tätä vastaan kaikkien tulee toimia. Yhteinen hyvä merkitsee sitä, että yhteiskunta toimii aktiivisesti ja ottaa vastuuta ihmisistä. Erityisen tärkeää tämä on lapsille, nuorille, vanhuksille ja niille, joille yhteiskunnan antama tuki on hyvän elämän välttämättömyys. Vastuullisuutta on huomioida elämä kokonaisuutena. Yhteinen hyvä merkitsee myös tulevien sukupolvien huomioimisen ja vastuullinen yhteiskunta tekee kestäviä valintoja.

Turvallisuus on oikeus

Sopuisa asioiden hoitaminen ja hyvän yhteistyön rakentaminen on Suomen etu myös turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Euroopan on löydettävä yhteinen tie kansainvälisten haasteiden ratkaisemiseen. Arjen turvallisuutta on yhteiskunnan toimivat järjestelmät työttömyyden, sairastumisen tai muiden ihmisten kohtaamien vastoinkäymisten varalle. Suomessa on kehitettävä eri viranomaisten keskinäistä yhteistyötä palvelemaan kansalaisia ja näin tarjoamaan ehjän turvaverkon moniin erilaisiin elämäntilanteisiin.