Kuulumisia eduskunnasta vko 10/2024

Ajankohtaista

Arvoisa lukija

Hyvää naistenpäivää kaikki upeat naiset. Yllä olevassa kuvassa päivään sopivat tunnelmat, kun lahjoitin pienet vihreät sukat edustajakollega Saara Hyrkön (vihr) tulevalle pienokaiselle. Taustalla myhäilee Atte Harjanne, hetki sitten isäksi tullut kollega.

Kuten olette tiedotusvälineistä kuulleet ja lukeneet on Pohjois-Suomessa NATO maiden yhteinen iso sotilasharjoitus käynnissä. Tämä on vaikuttanut myös meidän eduskunnan puolustusvaliokunnan työhön tällä ja tulevalla viikolla. ​Saksan liittotasavallan Bundestagin tiedusteluvalvontaelimen delegaatio vieraili eduskunnassa tiistaina. Delegaatiolla oli tapaaminen eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan kanssa. Tapaamisessa vaihdettiin kokemuksia tiedustelutoiminnan valvonnasta ja keskusteltiin mm. Suomen NATO-jäsenyyden vaikutuksista ja muista ajankohtaisista teemoista.

Iso asia tällä viikolla oli, kun työelämälait tulivat eduskuntakäsittelyyn. Eduskunta käsitteli tiistaina täysistunnon lähetekeskustelussa hallituksen esitystä työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamista. Ministeri Satonen (kok.) toi esiin esittelypuheenvuorossaan esityksen neljä kokonaisuutta: ”Ensinnäkin esitetään, että lainvastaisten työtaisteluiden seuraamusjärjestelmää tehostettaisiin. Toiseksi rajoitetaan suhteettomia myötätuntotaisteluja, ja kolmas kokonaisuus liittyy poliittisten työtaisteluiden keston rajoittamiseen. Lisäksi velvollisuutta ilmoittaa työtaistelusta etukäteen laajennetaan koskemaan myötätunto- ja poliittisia työtaisteluita.”

Hallitus esittää samalla korotusta poliittisten lakkojen hyvityssakkojen tasoon. Sakon ylärajaksi säädettäisiin 150 000 euroa ja alarajaksi 10 000 euroa. Hyvityssakko voitaisiin kuitenkin erityisestä syystä tuomita vähimmäismäärää pienempänä tai jättää tuomitsematta kokonaan. Nykyisin hyvityssakon enimmäismäärä on 37 400 euroa. Hyvityssakkoon voidaan nykyisin tuomita vain työehtosopimukseen osallinen yhdistys ja työnantaja, joita työrauhavelvollisuus sitoo. Hallitus esittää tähän muutosta, jolloin se koskisi myös järjestäytymättömiä tahoja. Työntekijälle voitaisiin määrätä 200 euron suuruinen hyvityssakko, jos hän jatkaa sellaista työtaistelua, jonka tuomioistuin on katsonut lainvastaiseksi ja on tietoinen annetusta tuomiosta. Käytännössä mielipiteenilmaisusta saattaa jatkossa rapsahtaa sakko.  

Esityksessä poliittisten työtaistelujen kestoa rajataan. Hallitus esittää, että poliittiset työnseisaukset saisivat kestää enintään 24 tuntia ja muut työtaistelutoimet enintään kaksi viikkoa. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus työtaistelusta laajennettaisiin 7 päivään, nykyisen 5 sijaan. Hallitus esittää, että lakimuutokset tulisivat voimaan 1.7.2024. Käsittelyn aikana oppositio esitti epäluottamuslausetta työministeri Satoselle, sillä katsoimme, että olimme päätöksentekijöinä saaneet virheellistä tietoa, ennen päätöksentekoa. Sellaiseen ei lainsäädäntötyö voi perustua.

Työmarkkinoiden tilanne nousi suullisen kyselytunnin pääaiheeksi torstaina meidän sosialidemokraattien, mutta myös muiden ryhmien toimesta.

Ensimmäisen kysymyksen esitti Johanna Ojala-Niemelä (sd.) Hänen mukaansa Suomi on vakavassa kriisissä eikä hallitus kuuntele tilanteessa työntekijäosapuolta. Ojala-Niemelän mukaan työelämän heikennykset osuvat pahasti palkansaajiin. Hän kysyi pääministerin sijaiselta, valtiovarainministeri Riikka Purralta (ps.), ”oletteko valmis löytämään tasapuolisen, kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun tilanteeseen? Oletteko valmis avaamaan aidot neuvottelut, joissa kuunnellaan myös työntekijöitä?” Johon Purra vastasi hyvin ykskantaan, että hallitus vie eteenpäin hallitusohjelmansa mukaisia toimia, jotka ovat välttämättömiä. Umpisolmu taas vaan kiristyi.

Työmarkkinatilanteen kärjistymiseen liittyen suullisissa kysymyksissä käsiteltiin myös lakko-oikeuden rajaamista, polttoaineen saatavuutta lakon aikana, vientivetoista palkkamallia sekä lakkojen vaikutusta ulkomaankauppaan. Kipakkaa oli keskustelu. Keskustelun päätteeksi eduskunta äänesti ministeri Satosen luottamuksesta äänin   92-56. 

Tuleva viikko onkin reissuviikko, johon mahtuu niin kotimaan työmatkaa pohjoiseen kuin myös pikainen matka Brysseliin, mutta niistä lisää ensi viikon kirjeessä.

Pidetään yhteyttä

Tuula Väätäinen