SDP:n Väätäinen: Toimivat liikenneyhteydet ovat elinehto maakuntien elinvoimalle ja suotuisalle aluekehitykselle

Ajankohtaista

Tiedote 20.3.2024

Helmikuussa julkaistu tuore PK-yritysbarometri kertoo karua kieltään. Itärajan maakuntien yritysten toimintaedellytykset ovat heikentyneet ja luottamus tulevaan on pudonnut, mikä jarruttaa sekä kasvua että työllisyyttä. Tämä epäluottamuksen kierre on saatava katkaistua, sanoo Tuula Väätäinen.

Venäjän sodasta Ukrainassa seurannut rajaliikenteen loppuminen koskettaa koko Itä-Suomea. Erityisesti itärajan maakuntien tilanne on hälyttävä. Kylien ja taajamien autioitumisen vuoksi ostovoima hiipuu ja huoltovarmuus heikkenee.

– Asumattomia alueita ei saa tulla enää yhtään lisää, muistuttaa Savo-Karjalan kansanedustaja Tuula Väätäinen.

Väätäisen mukaan Itä-Suomessa on runsaasti vahvuuksia koko maan kasvulle, niin luonnonvaroissa, ihmisissä, osaamisessa kuin kestävässä matkailussakin, mutta nykyinen hallitus ei osaa tai halua tätä tarpeeksi hyödyntää. Aivan oleellinen edellytys kierteen katkaisemiseksi on toimivat liikenneyhteydet Itä-Suomeen.

– Keskuskaupunkien lentoliikenteeseen on lisättävä lentovuoroja ja niiden jatkuminen on turvattava pidemmäksi aikaa. Nykyinen valtion määräaikainen tuki ei lisää luottamusta yritysten päätöksiin investoida alueelle, Väätäinen toteaa.

Samaan aikaan rata- ja tieverkko tarvitsevat korjausta ja kehittämistä.

– Itä-Suomen liikennehankkeet ovat maan kokonaisturvallisuuden takia aivan ensiarvoisen tärkeitä. Turvallisuus näkökulman on oltava vahvasti läsnä, vaikka käyttäjämääriin suhteutettuna hankkeet voivat tuntua ylimitoitetuilta, painottaa Väätäinen, puolustusvaliokunnan jäsen.

– Isojen teiden kunnon lisäksi myös pienempien teiden kunnosta on huolehdittava. Iso osa metsäteollisuuden raaka-ainekuljetuksista ajetaan alueella ja myös maatalous tarvitsee hyvät liikenneyhteydet, matkailusta puhumattakaan jatkaa Väätäinen.