Kokonaisturvallisuuskeskus Kuopioon

Ajankohtaista

Viime päivien tapahtumat itärajalla on nostanut yhä vahvemmin esiin maamme turvallisuustilanteen. Eikä pelkästään maanpuolustuksen osalta, vaan koko maamme kokonaisturvallisuuden kannalta. Maailman monimutkaistuessa käsitys turvallisuudesta saa koko ajan uusia ulottuvuuksia. Tietotekninen hybridivaikuttaminen on jo tätä päivää, johon törmäämme päivittäin mm. sosiaalisessa mediassa.

Samaan aikaan ilmastonmuutoksesta johtuvat äärimmäiset sääilmiöt ja niistä johtuvat onnettomuudet lisääntyvät. Turvallisuushaasteet kasvavat myös rikollisuuden lisääntyessä ja siirtyessä yhä enemmän verkkoon.

  • ”Uudessa turvallisuustilanteessa on tärkeää pystyä arvioimaan riskit ennakkoon ja pyrkiä ennustamaan ja ennaltaehkäisemään epätoivottuja tilanteita. On pystyttävä selvittämään ikävien tilanteiden seuraukset ja niitä analysoimalla oppia estämään uusia. Tätä kutsutaan riskien hallinnaksi.” toteaa kansanedustaja Tuula Väätäinen Kuopiosta.

Nykytilanne edellyttää eri asiantuntija organisaatioiden, viranomaisten sekä turvallisuusalan ammattilaisten laajaa yhteistyötä ja tietojen koordinointia sekä uuden opettelua.

  • ”Turvallisuustyössä kansainväliset yhteydet ovat erityisen tärkeitä, sillä valitettavasti turvallisuusuhat eivät tunne rajoja. Nykyinen hajautettu tapa toimia ei enää vastaa nykyisiin turvallisuusvaatimuksiin” painottaa kansanedustaja Timo Suhonen Varkaudesta.

Näistä syistä johtuen täytyy Suomeen saada pikaisesti kokonaisturvallisuuden yksikkö, jossa kyetään vahvempaan riskien hallintaan.

Valtiosihteerityöryhmä selvitti kesällä 2022 toimenpiteitä itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi.

Tämän vuoden helmikuussa Itä-Suomen visiotyöryhmän loppuraportissa todettiin, että itäisessä Suomessa on vahvaa fyysistä ja digitaalista turvallisuusosaamista, joka tuottaa osaamista ja ratkaisumalleja muualle Suomeen ja jopa Eurooppaan.

Raportissa esitetään, että itäiseen Suomeen tulisi luoda kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus.

  • ”Katsomme, että perustellusti kokonaisturvallisuuden osaamiskeskuksen paikka olisi Kuopiossa, osana valtakunnallista Pelastusopistoa” toteavat kansanedustajat Väätäinen ja Suhonen ja

Tuula Väätäinen ja Timo Suhonen

kansanedustajat SDP Pohjois-Savosta

Julkaistu STT, Savon Sanomat 21.11.2923