Asiantuntijat ja tilastot tietävät totuuden

Viime viikolla julkaistiin Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTEn viralliset laskelmat Orpon hallituksen leikkausten vaikutuksista ensi vuoteen 2024. Tulokset olivat erittäin huolestuttavia, jopa järkyttäviä.

Nämä laskelmat osoittavat, että hallituksen esittämät indeksijäädytykset sekä työttömyysturvaan ja asumistukeen kohdistuvat leikkaukset lisäävät köyhyyttä koko maassa.  Köyhien määrä kasvaa koko väestötasolla 9,2 prosenttia, tämä koskettaa 68 000:tta aikuista ja 16 700:aa lasta. Tämä on peräti 13,6 prosenttia kaikista alle 18 vuotiaista. SOSTE selvitti köyhyyden muutokset myös maakunnittain ja suurimmat nousut pienituloisten määrässä osuvat Pohjois-Karjalaan ja Keski-Suomeen. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa pienituloisten määrä nousisi lähes 2500:lla henkilöllä tästä vuodesta ensi vuoteen.

Jos hallituksen esitykset menevät sellaisinaan läpi, seuraa niistä lisää toimeentulotuen hakijoita, kun palkkatulot eivät enää riitä elämisen kustannuksiin. Erityisesti tämä koskee osa-aikatyöntekijöitä, jotka yleisimmin ovat naisia. Erityisesti palvelualoilla on tarjolla vain osa-aikatyötä ja vaikka työntekijöistä yli puolet haluaisivat tehdä työtä enemmän, niin sitä ei ole tarjolla. Esitetyt leikkaukset madaltavat kynnystä jäädä pois työelämästä kokonaan ja näin lisätä työttömyyttä. Huono-osaisuuden kasvunkierre on näin valmis.

Erityistä huolta kannan lasten ja nuorten tilanteesta, sillä pienituloisten perheiden lasten osuus alueellamme on nousemassa keskimääräistä enemmän kun muissa maakunnissa. Muistissa on liian hyvin edellisen laman vaikutukset erityisesti lapsiin ja nuoriin. Kun perhe kamppailee taloudellisten huolien kanssa, se ei voi olla näkymättä myös lasten elämässä. Valitettavasti seuraukset näkyvät vielä vuosien jopa vuosikymmenten jälkeen. Kun taloudellinen ahdinko perheissä kasvaa, vanhemmat voivat joutua tekemään useampaa työtä tai pohtimaan muuttamista työn perässä toiselle paikkakunnalle.  Tämä vie tarvittavaa työ- ja elinvoimaa etelän kasvukeskuksiin ja samalla vaikuttaa mm. perheiden sosiaalisiin suhteisiin. 

Minulla oli tällä viikolla täällä eduskunnassa TeT-harjoittelussa 9-luokkalainen Hilja, joka totesi aiheesta keskustellessamme hienosti, ”Nuorilla on mielenterveysongelmia jo nyt liikaa, emmekä varmastikaan halua niitä tulevaisuudessa lisää. Kukaan lapsi tai nuori ei voi omaan taloudelliseen asemaansa vaikuttaa, joten on kohtuutonta, että leikkaukset osuvat niin vahvasti meihin”. Juuri näin minäkin ajattelen.

Jos hallitus ei usko opposition viestiä, niin asiantuntijoiden virallisia tilastoja sekä asianosaisia kannattaisi kuulla ja myös uskoa.

Tuula Väätäinen

kansanedustaja (SD)

Julkaistu Viikko-Pohjois-Karjala lehdessä 23.11.2023

Kommentit

Jätä kommentti